فروش دنا پلاس در تهران مدل 1397

کارکرد : حواله قیمت : 53,900,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

دنا، پلاس، 1396

مرکزی - 10 ماه پیش

کارکرد
6,700 کیلومتر
قیمت
51,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1397

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
67,900,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1396

مازندران - 11 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، پلاس، 1397

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
54,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دنا، پلاس، 1396

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1397

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
109,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1396

کرمانشاه - 12 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1397

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
2,100 کیلومتر
قیمت
62,000,000
منبع آگهی
otex.ir