فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2017

کارکرد : 12,000 کیلومتر قیمت : 239,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
455,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

فارس - 4 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2012

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
108,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
51,500 کیلومتر
قیمت
184,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

البرز - 4 ماه پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
340,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
11,000 کیلومتر
قیمت
390,000,000
منبع آگهی
otex.ir