فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2017

کارکرد : 12,000 کیلومتر قیمت : 239,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

البرز - 4 هفته پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
420,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
216,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
21,000 کیلومتر
قیمت
2,147,483,647
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
28,500 کیلومتر
قیمت
229,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir