فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2017

کارکرد : 12,000 کیلومتر قیمت : 239,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

آذربایجان شرقی - 8 ماه پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
330,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
257,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

فارس - 11 ماه پیش

کارکرد
1,002 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

فارس - 5 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
485,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
39,000 کیلومتر
قیمت
430,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
3,000 کیلومتر
قیمت
365,000,000
منبع آگهی
otex.ir