فروش هیوندای آزرا در تهران مدل 2010

کارکرد : 146,000 کیلومتر قیمت : 117,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2007

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
87,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2008

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
87,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
144,000 کیلومتر
قیمت
130,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

هیوندای، آزرا، 2010

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
172,000 کیلومتر
قیمت
1,050,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

هیوندای، آزرا، 2009

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2008

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
177,000 کیلومتر
قیمت
135,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2008

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
90,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2012

کرمانشاه - 5 ماه پیش

کارکرد
165,000 کیلومتر
قیمت
365,000,000
منبع آگهی
otex.ir