فروش پراید صندوق دار در البرز مدل 1386

کارکرد : 280,000 کیلومتر قیمت : 9,600,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
14,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1373

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
130,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
116,000 کیلومتر
قیمت
10,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

مازندران - 5 ماه پیش

کارکرد
284,000 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1379

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
6,880,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
20,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
13,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir