فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2018

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 216,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
540,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
101,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2010

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
850,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
13,800 کیلومتر
قیمت
515,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
510,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

قم - 1 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
83,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
96,000 کیلومتر
قیمت
407,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
21,000 کیلومتر
قیمت
2,147,483,647
منبع آگهی
iranpelak.com