فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2017

کارکرد : 2,400 کیلومتر قیمت : 250,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
51,700 کیلومتر
قیمت
187,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
182,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
51,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

خراسان رضوی - 10 ماه پیش

کارکرد
3,800 کیلومتر
قیمت
385,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2013

مازندران - 9 ماه پیش

کارکرد
78,000 کیلومتر
قیمت
223,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir