فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2017

کارکرد : 2,400 کیلومتر قیمت : 250,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
236,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
31,000 کیلومتر
قیمت
380,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
128,000 کیلومتر
قیمت
143,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

البرز - 6 ماه پیش

کارکرد
81,000 کیلومتر
قیمت
343,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

البرز - 12 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
375,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
420,000,000
منبع آگهی
otex.ir