فروش سمند LX در تهران مدل 1385

کارکرد : 140,000 کیلومتر قیمت : 17,400,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
37,000 کیلومتر
قیمت
28,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
25,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سمند، LX، 1397

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
365,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

سمند، LX، 1395

خوزستان - 1 سال پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
295,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

سمند، LX، 1386

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
16,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1383

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
17,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir