فروش سمند LX در تهران مدل 1385

کارکرد : 140,000 کیلومتر قیمت : 17,400,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سمند، LX، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
92,000 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سمند، LX، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
18,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1393

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
27,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1383

گیلان - 2 سال پیش

کارکرد
179,000 کیلومتر
قیمت
14,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1389

گیلان - 1 سال پیش

کارکرد
207,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1395

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
65,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir