فروش تیبا صندوق دار در تهران مدل 1393

کارکرد : 91,000 کیلومتر قیمت : 170,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
58,000 کیلومتر
قیمت
21,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
23,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1392

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
59,000 کیلومتر
قیمت
19,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1392

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
31,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1397

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1397

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
27,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1397

چهارمحال و بختیاری - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
otex.ir