فروش پراید 131SE در خوزستان مدل 1393

کارکرد : 85,000 کیلومتر قیمت : 17,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
600 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
21,700,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1397

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
21,600,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
77,000 کیلومتر
قیمت
18,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1394

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
18,900,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
47,500 کیلومتر
قیمت
18,200,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1394

البرز - 11 ماه پیش

کارکرد
49,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
otex.ir