فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2014

کارکرد : 9,500 کیلومتر قیمت : 199,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

فارس - 5 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
410,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
309,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
68,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
580,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
590,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
24,000 کیلومتر
قیمت
275,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
295,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir