فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2014

کارکرد : 9,500 کیلومتر قیمت : 199,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
189,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
218,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
480,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

خراسان رضوی - 9 ماه پیش

کارکرد
74,000 کیلومتر
قیمت
363,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

کرمانشاه - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
200,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
272,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

فارس - 1 سال پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir