فروش لیفان 1.8 620 در تهران مدل 1396

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 45,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
43,000 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1394

لرستان - 10 ماه پیش

کارکرد
64,000 کیلومتر
قیمت
35,900,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1392

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
94,038 کیلومتر
قیمت
51,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
33,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
51,000 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

لیفان، 1.8 620، 1394

کردستان - 1 سال پیش

کارکرد
19,000 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1391

فارس - 9 ماه پیش

کارکرد
82,500 کیلومتر
قیمت
28,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1391

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
28,600,000
منبع آگهی
otex.ir