فروش جک جی 5 - 1.5 در تهران مدل 1396

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 55,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1396

هرمزگان - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
53,250,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1394

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
60,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

جک، جی 5 - 1.5، 0

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1396

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
56,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
72,000 کیلومتر
قیمت
40,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
43,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir