فروش تیبا صندوق دار در تهران مدل 1393

کارکرد : 16,000 کیلومتر قیمت : 22,250,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1391

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
17,100,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1392

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
107,500 کیلومتر
قیمت
19,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
52,500 کیلومتر
قیمت
19,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

تیبا، صندوق دار، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
120 کیلومتر
قیمت
16,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1397

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1394

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1392

خراسان رضوی - 12 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
19,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir