فروش تیبا صندوق دار در تهران مدل 1394

کارکرد : 28,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1397

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
82,000 کیلومتر
قیمت
17,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1396

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
51,000 کیلومتر
قیمت
36,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1392

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
31,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1390

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
118,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1390

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
17,100,000
منبع آگهی
otex.ir