فروش تیبا صندوق دار در تهران مدل 1394

کارکرد : 28,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
20,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1395

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
42,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1393

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
25,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1397

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
39,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
92,000 کیلومتر
قیمت
19,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
14,000 کیلومتر
قیمت
23,500,000
منبع آگهی
otex.ir