فروش پراید 131EX در تهران مدل 1393

کارکرد : 121,158 کیلومتر قیمت : 16,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131EX، 1345

اصفهان - 3 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
17,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1392

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131EX، 1392

خراسان رضوی - 3 سال پیش

کارکرد
102,000 کیلومتر
قیمت
17,400,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1394

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
47,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1389

سمنان - 2 سال پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
34,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1392

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
61,700 کیلومتر
قیمت
15,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1392

البرز - 3 سال پیش

کارکرد
155,000 کیلومتر
قیمت
15,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir