فروش لیفان 1.8 620 در تهران مدل 1393

کارکرد : 55,000 کیلومتر قیمت : 32,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
82,000 کیلومتر
قیمت
31,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
33,500 کیلومتر
قیمت
36,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

لیفان، 1.8 620، 1394

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1392

خوزستان - 1 سال پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
29,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

سیستان و بلوچستان - 1 سال پیش

کارکرد
43,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

بوشهر - 1 سال پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
31,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir