فروش سیتروئن زانتیا در آذربایجان شرقی مدل 1384

سیتروئن، زانتیا، 1384

آذربایجان شرقی

کارکرد : 220,000 کیلومتر قیمت : 275,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

مرکزی - 11 ماه پیش

کارکرد
177 کیلومتر
قیمت
54,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1381

کرمانشاه - 7 ماه پیش

کارکرد
106,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1385

یزد - 1 سال پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
38,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
227,000 کیلومتر
قیمت
35,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
39,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
43,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1389

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
128,000 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
otex.ir