فروش سیتروئن زانتیا در آذربایجان شرقی مدل 1384

سیتروئن، زانتیا، 1384

آذربایجان شرقی

کارکرد : 220,000 کیلومتر قیمت : 275,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
999,999 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1383

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
108,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
247,000 کیلومتر
قیمت
310,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1383

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
247,000 کیلومتر
قیمت
28,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1383

مازندران - 10 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
49,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
142,000 کیلومتر
قیمت
82,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1389

زنجان - 2 سال پیش

کارکرد
67,000 کیلومتر
قیمت
60,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
138,000 کیلومتر
قیمت
29,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir