فروش سیتروئن زانتیا در یزد مدل 1385

کارکرد : 220,000 کیلومتر قیمت : 320,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
38,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1386

خراسان جنوبی - 4 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
36,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

سیتروئن، زانتیا، 1386

خراسان جنوبی - 10 ماه پیش

کارکرد
209,000 کیلومتر
قیمت
24,400,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
43,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1382

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
18,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
152,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
48,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
92,000 کیلومتر
قیمت
34,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir