فروش سیتروئن زانتیا در یزد مدل 1385

کارکرد : 220,000 کیلومتر قیمت : 320,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
143,000 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
30,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

سیتروئن، زانتیا، 1384

اردبیل - 12 ماه پیش

کارکرد
133,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
39,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

کردستان - 10 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
17,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
49,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir