فروش سیتروئن زانتیا در یزد مدل 1385

کارکرد : 220,000 کیلومتر قیمت : 320,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
40,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1383

خراسان رضوی - 5 ماه پیش

کارکرد
111,111 کیلومتر
قیمت
15,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
174,000 کیلومتر
قیمت
31,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1389

البرز - 2 ماه پیش

کارکرد
171,000 کیلومتر
قیمت
40,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1382

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
92,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1387

فارس - 1 هفته پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
365,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
39,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
8,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir