فروش سیتروئن زانتیا در یزد مدل 1385

کارکرد : 220,000 کیلومتر قیمت : 320,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1383

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
30,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
203,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

اردبیل - 3 هفته پیش

کارکرد
149,000 کیلومتر
قیمت
27,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
138,000 کیلومتر
قیمت
29,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
350,000 کیلومتر
قیمت
22,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
168,000 کیلومتر
قیمت
36,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

سیتروئن، زانتیا، 1386

خراسان جنوبی - 4 ماه پیش

کارکرد
209,000 کیلومتر
قیمت
24,400,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com