فروش کیا اسپورتیج در تهران مدل 2008

کارکرد : 170,000 کیلومتر قیمت : 86,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2016

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2016

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
218,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2013

مازندران - 10 ماه پیش

کارکرد
91,000 کیلومتر
قیمت
136,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2017

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2017

البرز - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2016

خراسان رضوی - 5 ماه پیش

کارکرد
14,900 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2015

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
200,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2015

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
200,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir