فروش کیا اسپورتیج در تهران مدل 2008

کارکرد : 170,000 کیلومتر قیمت : 86,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2013

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
103,000 کیلومتر
قیمت
151,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2014

آذربایجان شرقی - 4 هفته پیش

کارکرد
51,000 کیلومتر
قیمت
77,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2015

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
64,000 کیلومتر
قیمت
167,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2015

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2015

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
188,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2015

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
15,700 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2015

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
58,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2010

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
95,000,000
منبع آگهی
otex.ir