فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2016

کارکرد : 17,250 کیلومتر قیمت : 221,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
234,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2013

کهگیلویه و بویراحمد - 1 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
142,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
139,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

کرمانشاه - 10 ماه پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
130,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

بوشهر - 1 سال پیش

کارکرد
51,000 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
otex.ir