فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2016

کارکرد : 17,250 کیلومتر قیمت : 221,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
2,000 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
24,000 کیلومتر
قیمت
2,020,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
147,000 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

اصفهان - 9 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
108,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
26,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
22,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
otex.ir