فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2016

کارکرد : 17,250 کیلومتر قیمت : 221,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
160,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
493,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
97,000 کیلومتر
قیمت
425,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
183,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
152,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir