فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2016

کارکرد : 17,250 کیلومتر قیمت : 221,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
311,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
62,500 کیلومتر
قیمت
151,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
11,000 کیلومتر
قیمت
390,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
261,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
249,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir