فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2016

کارکرد : 17,250 کیلومتر قیمت : 221,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
104,000 کیلومتر
قیمت
1,510,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

فارس - 7 ماه پیش

کارکرد
1,002 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
26,000 کیلومتر
قیمت
395,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

لرستان - 4 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
308,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

اصفهان - 1 ماه پیش

کارکرد
82,000 کیلومتر
قیمت
345,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2013

مازندران - 8 ماه پیش

کارکرد
78,000 کیلومتر
قیمت
223,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
51,500 کیلومتر
قیمت
184,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

مازندران - 3 ماه پیش

کارکرد
26,000 کیلومتر
قیمت
430,000,000
منبع آگهی
otex.ir