فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2016

کارکرد : 17,250 کیلومتر قیمت : 221,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
234,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
2,000 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
239,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 10 ساعت پیش

کارکرد
68,000 کیلومتر
قیمت
375,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
91,000 کیلومتر
قیمت
154,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

قم - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir