فروش هیوندای سوناتا در تهران مدل 2017

کارکرد : 11,000 کیلومتر قیمت : 205,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
152,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
315,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

خراسان رضوی - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
490,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2009

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
168,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2012

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
134,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir