فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 265,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
310,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
51,000 کیلومتر
قیمت
269,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
270,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
515,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
260,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
14,000 کیلومتر
قیمت
500,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

خراسان رضوی - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
262,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
570,000,000
منبع آگهی
otex.ir