فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 265,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
132,000 کیلومتر
قیمت
136,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
400,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
334,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

خراسان رضوی - 4 ماه پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
363,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
390,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
535,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
380,000,000
منبع آگهی
otex.ir