فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 265,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
37,000 کیلومتر
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
37,000 کیلومتر
قیمت
435,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2008

خراسان رضوی - 1 ماه پیش

کارکرد
210,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2011

کرمانشاه - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
153,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

بوشهر - 8 ماه پیش

کارکرد
11,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

آذربایجان شرقی - 7 ماه پیش

کارکرد
54,000 کیلومتر
قیمت
207,000,000
منبع آگهی
otex.ir