فروش پراید 131SE در تهران مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : اقساطی منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
21,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1395

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
47,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1393

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
17,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
23,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
20,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1395

مازندران - 2 سال پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir