فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1382

کارکرد : 400,000 کیلومتر قیمت : 7,900,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1380

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
8,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
18,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
1 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
189,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
9,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
156,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
340,000 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
otex.ir