فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1388

کارکرد : 164,000 کیلومتر قیمت : 12,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
تخت گاز

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
178,000 کیلومتر
قیمت
11,999,999
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1381

یزد - 12 ماه پیش

کارکرد
377,000 کیلومتر
قیمت
7,400,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
195,000 کیلومتر
قیمت
7,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
144,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

آذربایجان شرقی - 1 سال پیش

کارکرد
127,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
9,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1380

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
7,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir