فروش لیفان 1.8 620 در تهران مدل 1393

کارکرد : 50,000 کیلومتر قیمت : 34,700,000 منبع آگهی : Rekab.ir
تخت گاز

لیفان، 1.8 620، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
32,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
84,000 کیلومتر
قیمت
28,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
29,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
33,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
33,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
78,000 کیلومتر
قیمت
28,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir