فروش تیبا صندوق دار در تهران مدل 1393

کارکرد : 70,000 کیلومتر قیمت : 220,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1394

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
76,000 کیلومتر
قیمت
25,300,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
26,100,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1397

البرز - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
23,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
25,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1390

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
210,000 کیلومتر
قیمت
27,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1393

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
67,000 کیلومتر
قیمت
24,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir