فروش تیبا صندوق دار در تهران مدل 1393

کارکرد : 70,000 کیلومتر قیمت : 220,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1397

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
40,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1391

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
8,500 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
69,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1397

گیلان - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
25,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1394

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1391

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
175,000 کیلومتر
قیمت
37,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir