فروش هیوندای سوناتا در تهران مدل 2015

کارکرد : 31,500 کیلومتر قیمت : 190,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2007

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
163,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
7,000 کیلومتر
قیمت
193,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2009

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
186,000 کیلومتر
قیمت
98,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

مرکزی - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
1,000 کیلومتر
قیمت
395,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2008

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir