فروش هیوندای سوناتا در تهران مدل 2015

کارکرد : 31,500 کیلومتر قیمت : 190,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
187,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

اصفهان - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
302,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
208,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2007

اصفهان - 12 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2010

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
139,000 کیلومتر
قیمت
228,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
138,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2008

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
128,000 کیلومتر
قیمت
92,000,000
منبع آگهی
otex.ir