فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2017

کارکرد : 21,800 کیلومتر قیمت : 282,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
246,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2008

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
155,000 کیلومتر
قیمت
122,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2009

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
166,000 کیلومتر
قیمت
279,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
58,000 کیلومتر
قیمت
278,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
265,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
440,000,000
منبع آگهی
otex.ir