فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2017

کارکرد : 21,800 کیلومتر قیمت : 282,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
365,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

مازندران - 2 سال پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
265,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
700,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
43,000 کیلومتر
قیمت
235,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

اصفهان - 1 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
415,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2008

اصفهان - 11 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir