فروش ب ام و 328i در تهران مدل 2014

کارکرد : 55,000 کیلومتر قیمت : 315,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2013

البرز - 2 ماه پیش

کارکرد
110 کیلومتر
قیمت
560,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2015

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
500,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
720,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
445,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2013

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
450,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، 328i، 2013

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
302,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
620,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
69,000 کیلومتر
قیمت
695,000,000
منبع آگهی
otex.ir