فروش ب ام و 328i در تهران مدل 2014

کارکرد : 55,000 کیلومتر قیمت : 315,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
720,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2015

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
500,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
690,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2013

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
97,000 کیلومتر
قیمت
520,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
57,500 کیلومتر
قیمت
615,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
58,000 کیلومتر
قیمت
239,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
640,000,000
منبع آگهی
otex.ir