فروش ب ام و 328i در تهران مدل 2014

کارکرد : 55,000 کیلومتر قیمت : 315,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
54,000 کیلومتر
قیمت
630,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2015

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
500,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2013

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
720,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
58,000 کیلومتر
قیمت
239,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
315,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2016

اصفهان - 11 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
500,000,000
منبع آگهی
otex.ir