فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2016

کارکرد : حواله قیمت : 234,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
51,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
64,000 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
19,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

اصفهان - 4 هفته پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
435,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
180,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

خراسان شمالی - 1 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
180,000,000
منبع آگهی
otex.ir