فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2016

کارکرد : حواله قیمت : 234,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
6,000 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2016

هرمزگان - 1 سال پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
1,750,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
77,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
216,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
37,000 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

کیا، اپتیما، 2016

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
173,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
43,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir