فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2016

کارکرد : حواله قیمت : 234,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
8,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
17,250 کیلومتر
قیمت
221,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
11,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

اصفهان - 11 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
239,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
120,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
261,000,000
منبع آگهی
otex.ir