فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2016

کارکرد : حواله قیمت : 234,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
46,000 کیلومتر
قیمت
335,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

گیلان - 2 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
250,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
87,000 کیلومتر
قیمت
415,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
79,000 کیلومتر
قیمت
140,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
99,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

فارس - 2 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
154,000,000
منبع آگهی
otex.ir