فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2016

کارکرد : حواله قیمت : 234,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
216,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
79,000 کیلومتر
قیمت
1,550,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

کیا، اپتیما، 2012

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
89,000 کیلومتر
قیمت
125,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
13,800 کیلومتر
قیمت
515,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
43,000 کیلومتر
قیمت
425,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
27,000 کیلومتر
قیمت
440,000,000
منبع آگهی
otex.ir