فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2016

کارکرد : حواله قیمت : 234,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

مازندران - 11 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
99,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
82,000 کیلومتر
قیمت
152,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
266,883,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

فارس - 9 ماه پیش

کارکرد
69,000 کیلومتر
قیمت
150,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
3,000 کیلومتر
قیمت
385,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
86,000 کیلومتر
قیمت
136,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com