فروش هیوندای سوناتا در تهران مدل 2018

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 167,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2012

خراسان شمالی - 12 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2014

همدان - 10 ماه پیش

کارکرد
87,900 کیلومتر
قیمت
324,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
3,500 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2013

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
295,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2012

زنجان - 2 سال پیش

کارکرد
127,000 کیلومتر
قیمت
135,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir