فروش سمند LX EF7 در تهران مدل 1396

کارکرد : 8,800 کیلومتر قیمت : 33,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
35,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX EF7، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
83,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX EF7، 1397

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
38,700,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX EF7، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
33,790,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
61,500 کیلومتر
قیمت
27,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1397

آذربایجان شرقی - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
34,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
102 کیلومتر
قیمت
21,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1391

مرکزی - 1 سال پیش

کارکرد
107,140 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir