فروش سمند LX EF7 در تهران مدل 1396

کارکرد : 8,800 کیلومتر قیمت : 33,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
ایران پلاک

سمند، LX EF7، 1390

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
194,100 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سمند، LX EF7، 1394

آذربایجان شرقی - 2 سال پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
23,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
19,900 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

سمند، LX EF7، 1393

مازندران - 2 سال پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

سمند، LX EF7، 1393

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
25,900,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

سمند، LX EF7، 1391

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سمند، LX EF7، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
75,500 کیلومتر
قیمت
22,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX EF7، 1397

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir