فروش نیسان جوک در تهران مدل 2017

کارکرد : 9,000 کیلومتر قیمت : 165,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
335,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
6,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
6,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
330,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، جوک، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
180,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

نیسان، جوک، 2016

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
13,500 کیلومتر
قیمت
1,650,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
385,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

نیسان، جوک، 2016

فارس - 1 سال پیش

کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
1,450,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com