فروش سیتروئن زانتیا در تهران مدل 1386

کارکرد : 146,000 کیلومتر قیمت : 33,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1389

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
128,000 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
139,000 کیلومتر
قیمت
39,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1386

خراسان جنوبی - 1 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
36,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
43,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

آذربایجان شرقی - 1 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
173,000 کیلومتر
قیمت
88,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir