فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2016

کارکرد : 16,500 کیلومتر قیمت : 193,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2013

مازندران - 10 ماه پیش

کارکرد
78,000 کیلومتر
قیمت
223,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

خراسان رضوی - 11 ماه پیش

کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
365,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
101,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

فارس - 6 ماه پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
460,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
59,000 کیلومتر
قیمت
423,000,000
منبع آگهی
otex.ir