فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2016

کارکرد : 16,500 کیلومتر قیمت : 193,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
485,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
485,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

فارس - 4 ماه پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
460,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
405,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

فارس - 7 ماه پیش

کارکرد
9,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

کرمانشاه - 2 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
313,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
72,000 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

فارس - 1 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
500,000,000
منبع آگهی
otex.ir