فروش سمند LX در تهران مدل 1388

کارکرد : 194,000 کیلومتر قیمت : 20,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1396

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
47,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
31,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1385

آذربایجان شرقی - 1 سال پیش

کارکرد
149,000 کیلومتر
قیمت
16,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1388

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
186,000 کیلومتر
قیمت
19,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1388

فارس - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

سمند، LX، 1389

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir