فروش سمند LX در تهران مدل 1388

کارکرد : 194,000 کیلومتر قیمت : 20,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
102,000 کیلومتر
قیمت
23,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
197,000 کیلومتر
قیمت
21,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1390

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
18,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
31,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
27,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
56,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
166,000 کیلومتر
قیمت
17,450,000
منبع آگهی
Rekab.ir