فروش پراید 131EX در تهران مدل 1391

کارکرد : 252,000 کیلومتر قیمت : 15,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1396

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
1 کیلومتر
قیمت
35,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1391

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
37,000 کیلومتر
قیمت
15,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131EX، 1392

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
64,700 کیلومتر
قیمت
15,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131EX، 1392

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
16,900,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1392

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
77,000 کیلومتر
قیمت
16,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1392

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
107,000 کیلومتر
قیمت
15,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir