فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2014

کارکرد : 95,000 کیلومتر قیمت : 169,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
6,500 کیلومتر
قیمت
325,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
11,000 کیلومتر
قیمت
256,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
47,500 کیلومتر
قیمت
252,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
37,000 کیلومتر
قیمت
480,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
24,000 کیلومتر
قیمت
219,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
162,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

اصفهان - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir