فروش نیسان ماکسیما در البرز مدل 1384

کارکرد : 260,000 کیلومتر قیمت : 65,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1390

کردستان - 2 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
92,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1381

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
165,000 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1383

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
212,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1390

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
155,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1383

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
112,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1388

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
117,000 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
otex.ir