فروش نیسان ماکسیما در البرز مدل 1384

کارکرد : 260,000 کیلومتر قیمت : 65,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
186,000 کیلومتر
قیمت
68,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1382

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
330,000 کیلومتر
قیمت
51,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
146,000 کیلومتر
قیمت
94,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1388

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
38,000 کیلومتر
قیمت
150,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1389

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1387

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
77,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
100,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir