فروش هیوندای سوناتا در تهران مدل 2009

کارکرد : 220,000 کیلومتر قیمت : 81,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
108,000 کیلومتر
قیمت
105,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
160,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2006

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
136,000 کیلومتر
قیمت
135,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2014

فارس - 9 ماه پیش

کارکرد
66,000 کیلومتر
قیمت
332,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2013

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
150,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
187,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
3,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir