فروش هیوندای سوناتا در تهران مدل 2009

کارکرد : 220,000 کیلومتر قیمت : 81,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2008

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
166,000 کیلومتر
قیمت
103,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
212,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2007

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
77,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2015

خراسان جنوبی - 1 سال پیش

کارکرد
49,000 کیلومتر
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2009

البرز - 11 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
139,000,000
منبع آگهی
otex.ir