فروش رانا LX در تهران مدل 1394

کارکرد : 30,000 کیلومتر قیمت : 32,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
ایران پلاک

رانا، LX، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
325,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

رانا، LX، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
44,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رانا، LX، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
93,000 کیلومتر
قیمت
25,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رانا، LX، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
37,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رانا، LX، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
12,900 کیلومتر
قیمت
35,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رانا، LX، 1393

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
66,000 کیلومتر
قیمت
49,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رانا، LX، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
64,000 کیلومتر
قیمت
29,900,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

رانا، LX، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
26,000 کیلومتر
قیمت
285,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com