فروش فولکس بیتل در خراسان رضوی مدل 1959

فولکس، بیتل، 1959

خراسان رضوی

کارکرد : 30,000 کیلومتر قیمت : 25,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

فولکس، بیتل، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
180,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

فولکس، بیتل، 2013

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
408,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

فولکس، بیتل، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

فولکس، بیتل، 1966

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

فولکس، بیتل، 1959

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

فولکس، بیتل، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

فولکس، بیتل، 1974

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

فولکس، بیتل، 2013

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
58,000 کیلومتر
قیمت
445,000,000
منبع آگهی
otex.ir