فروش رنو ساندرو دنده ای در خراسان رضوی مدل 2

کارکرد : 12,000 کیلومتر قیمت : 45,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
تخت گاز

رنو، ساندرو دنده ای، 2

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
53,800,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
ایران پلاک

رنو، ساندرو دنده ای، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
1,700 کیلومتر
قیمت
580,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

رنو، ساندرو دنده ای، 1396

البرز - 8 ماه پیش

کارکرد
25 کیلومتر
قیمت
102,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، ساندرو دنده ای، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
16,700 کیلومتر
قیمت
49,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

رنو، ساندرو دنده ای، 2

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
60,700,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

رنو، ساندرو دنده ای، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
62,400,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رنو، ساندرو دنده ای، 1396

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
28,500 کیلومتر
قیمت
116,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، ساندرو دنده ای، 1395

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
96,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir