فروش کیا سراتو کوپه در خراسان رضوی مدل 2012

کیا، سراتو کوپه، 2012

خراسان رضوی

کارکرد : 110 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

کیا، سراتو کوپه، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
37,000 کیلومتر
قیمت
157,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، سراتو کوپه، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
3,600 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

کیا، سراتو کوپه، 2012

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
110 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

کیا، سراتو کوپه، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
78,000 کیلومتر
قیمت
88,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، سراتو کوپه، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، سراتو کوپه، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
167,000 کیلومتر
قیمت
115,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، سراتو کوپه، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
107,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، سراتو کوپه، 2010

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
180,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir