فروش نیسان ماکسیما در خراسان رضوی مدل 1390

نیسان، ماکسیما، 1390

خراسان رضوی

کارکرد : 91,000 کیلومتر قیمت : 103,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1382

گلستان - 8 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1388

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
187,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1384

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
215,000 کیلومتر
قیمت
90,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1389

البرز - 7 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
199,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1384

مازندران - 4 ماه پیش

کارکرد
157,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1384

اصفهان - 4 هفته پیش

کارکرد
320,000 کیلومتر
قیمت
128,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
97,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1390

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
127,000 کیلومتر
قیمت
112,000,000
منبع آگهی
otex.ir