فروش نیسان ماکسیما در خراسان رضوی مدل 1390

نیسان، ماکسیما، 1390

خراسان رضوی

کارکرد : 91,000 کیلومتر قیمت : 103,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
89,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1386

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
178,000 کیلومتر
قیمت
105,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1386

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
280,000 کیلومتر
قیمت
80,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1385

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1388

بوشهر - 1 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
92,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
95,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir