فروش هیوندای سانتافه در خراسان جنوبی مدل 2017

هیوندای، سانتافه، 2017

خراسان جنوبی

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 310,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
218,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
54,000 کیلومتر
قیمت
420,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2010

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
147,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
265,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
265,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

آذربایجان شرقی - 1 سال پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2008

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
219,000 کیلومتر
قیمت
90,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir