فروش هیوندای جنسیس در کرمانشاه مدل 2011

کارکرد : 24,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2009

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
315,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
365,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
165,000 کیلومتر
قیمت
150,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
127,000 کیلومتر
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2010

لرستان - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
135,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir