فروش هیوندای جنسیس در کرمانشاه مدل 2011

کارکرد : 24,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، جنسیس، 2012

فارس - 8 ماه پیش

کارکرد
108,000 کیلومتر
قیمت
2,147,483,647
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

آذربایجان غربی - 7 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
198,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، جنسیس، 2013

قم - 1 سال پیش

کارکرد
104,000 کیلومتر
قیمت
2,147,483,647
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
176,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
113,000 کیلومتر
قیمت
1,980,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
178,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
335,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

آذربایجان غربی - 4 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
260,000,000
منبع آگهی
otex.ir