فروش هیوندای سانتافه در بوشهر مدل 2015

کارکرد : 36,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
250,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
277,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
68,000 کیلومتر
قیمت
208,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2008

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
172,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

بوشهر - 10 ماه پیش

کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
477,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
7,000 کیلومتر
قیمت
375,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

یزد - 2 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
208,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
2,000 کیلومتر
قیمت
315,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir