فروش رنو ساندرو اتوماتیک در تهران مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 57,900,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
8,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1395

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
12,700 کیلومتر
قیمت
59,700,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
53,200,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
22,500 کیلومتر
قیمت
114,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
53,700,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
53,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

خراسان شمالی - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir